• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Đa ngôn ngữ hóa OJAD

Đa ngôn ngữ hóa OJAD

OJAD bắt đầu với phiên bản tiếng Nhật. Sau đó được dịch sang tiếng Anh. Hiện nay đang tiếp tục được chuyển ngữ sang các ngôn ngữ khác.

Trong quá trình xây dựng OJAD phiên bản tiếng X cần có ngữ liệu đối xứng của "Tiếng Nhật <-->Tiếng X". Mặt khác, quá trình dịch thuật sẽ sử dụng công cụ Poedit. Hãy download công cụ này ở bên dưới. Có thể sử dụng cho cả phiên bản Windows và Mac.

Thao tác dịch cần có sự phối hợp của 2 người, một giáo viên tiếng Nhật "có tiếng mẹ đẻ là tiếng X" và một người có kiến thức về lập trình để đạt hiệu suất cao nhất. Tuy nhiên, các kiến thức lập trình cần thiết chỉ đơn giản là hiểu được ý nghĩa của các kí hiệu "%s", "%d","%c"...xuất hiện trong câu printf của ngôn ngữ lập trình C. Vì vậy, giáo viên tiếng Nhật có kinh nghiệm lập trình cũng có thể tiến hành thao tác dịch thuật một mình.

Đã có ngữ liệu đối xứng "Tiếng Nhật<-->Tiếng Anh" nên các chỗ chưa rõ xin hãy đối chiếu tại đó. Xin hãy gửi đến ở đây.

Khi ngữ liệu đối xứng hoàn thành, thực hiện thao tác bên dưới và hoàn thành bản dịch cuối cùng.

 1. Khởi động OJAD tiếng X, điều chỉnh cỡ chữ, font chữ. Hoặc có thể xem giao diện OJAD phiên bản tiếng X và tiến hành dịch lại (có hạn chế kích thước giao diện).
 2. Công khai bản dịch để giáo viên, học viên tiếng Nhật có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng X sử dụng và phản hồi lỗi. Nếu có các phản hồi lỗi khi sử dụng, nhóm dự án sẽ tiến hành chỉnh sửa kịp thời.

Nơi download công cụ dịch

Xem cách sử dụng công cụ dịch tại đây (Video tại Youtube)

File dùng để tạo ngữ liệu đối xứng tại đây (Phiên bản 20231023 )

Ngữ liệu đối xứng đã hoàn thành

Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->Tiếng Anh (Phiên bản 20231023) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->Tiếng Indonesia (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->Tiếng Hàn (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->Tiếng Hoa (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->Tiếng Việt (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->ドイツ語 (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->ロシア語 (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->タイ語 (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->ポーランド語 (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->スペイン語 (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->スウェーデン語 (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->ポルトガル語 (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->イタリア語 (Phiên bản 20231024) Download
Tiếng Nhật (Phiên bản 20231023) <-->フランス語 (Phiên bản 20231024) Download

Lưu ý: Trường hợp có sự sai khác về ngày giữa hai ngôn ngữ thì tức là sau khi hoàn thành bản dịch một ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Nhật được cập nhật mới nên có tồn tại các câu chưa được dịch.

Những điểm lưu ý khi dịch

Thao tác dịch OJAD là dịch câu giải thích bằng tiếng Nhật được sử dụng trong OJAD sang tiếng X. Tuy nhiên, các câu giải thích bằng tiếng Nhật được sử dụng trong hệ thống OJAD có thể hơi khác so với tiếng Nhật thông thường. Bên cạnh đó, có sử dụng một số kí hiệu ít thấy.

Các cá nhân có kinh nghiệm lập trình máy tính có thể biết các kí hiệu đó là gì, những cá nhân không có kinh nghiệm lập trình xin hãy đọc phần giải thích dưới đây rồi mới tiến hành thao tác dịch.

Có kí hiệu %s ít thấy xuất hiện trong tiếng Nhật.

Hiển thị thực tế phiên bản tiếng Nhật OJAD
音声サンプルは,上田真紗子さん(女),加藤寛規さん(男)という,プロの声優の音声です。
Hiển thị bên trong của phiên bản tiếng Nhật OJAD
音声サンプルは,%s,%sという,プロの声優の音声です。
Hiển thị bên trong của phiên bản tiếng Anh
All audio samples are the voices of %s and %s, two professional Japanese voice actors.

%s giống như một ô trống nên khi chuẩn bị một câu bao gồm chỗ trống như "私の年齢は□です" thì trường hợp sử dụng thực tế □ sẽ là 20 , 30 hay một giá trị thay thế nào đó. Người dịch sẽ dịch các cấu trúc tiếng Nhật mà phiên bản OJAD tiếng Nhật sử dụng bên trong.

Ngoài ra còn sử dụng một số kí hiệu khác như bên dưới.

Kí hiệu đặc biệtVai trò
%4d Giống %s, một loại ô trống
%02d Giống %s, một loại ô trống
<br> hay <br/> Xuống dòng
<em> abcdefg </em> Sửa đổi (nhấn mạnh) abcdefg
<strong> abcdefg </strong> Sửa đổi abcdefg
<span class=\"accent_plain\"> abcdefg </span> Sửa đổi abcdefg
<span class=\"accent_top\"> abcdefg </span> Sửa đổi abcdefg

Dấu ngoặc kép (") không thể sử dụng nguyên như kí tự mà được bắt đằu bằng 「「\"」và được xem như dấu ngoặc kép. Trường hợp nếu xóa 「\」thì sẽ không hiển thị bình thường được. Khi dịch cần phải lưu ý điểm này.

Ngoài ra, có thể có thêm các kí hiệu đặc biệt khác nhưng có thể suy đoán ra từ các ví dụ ở trên. Nếu có thắc mắc gì, xin hãy liên hệ ở đây.