• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

OJAD ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ

OJAD ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ

OJAD ในช่วงเริ่มต้นได้รับการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น หลังจากนั้นจึงได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วจึงเปิดตัวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ และต่อจากนี้ไปกำลังอยู่ในขั้นตอนการแปลเป็นภาษาอื่นๆอีกหลายภาษา

ในการพัฒนา OJAD เวอร์ชั่นภาษา X มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมคลังข้อมูลคู่ขนานระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษา X สำหรับทุกประโยคในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น นอกนั้นจะต้องแปลโดยใช้โปรแกรมชื่อ Poedit โดยท่านผู้แปลสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทั้งบนระบบ Windows และ Mac ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

วิธีการแปลให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การร่วมมือกันระหว่างผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ภาษา X เป็นภาษาแม่ กับผู้มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่หากผู้สอนภาษาญี่ปุ่นมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาซี เข้าใจคำสั่ง printf และสัญลักษณ์「%s」「%d」「%c」ก็สามารถแปลเพียงคนเดียวได้

ถ้าหากมีส่วนที่ไม่เข้าใจ ให้ทดลองศึกษาเปรียบเทียบการแปลจากต้นฉบับระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ โดยท่านสามารถส่งต้นฉบับได้ที่ ตรงนี้

เมื่อได้ฐานข้อมูลเสียงแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างแล้วจึงสร้างเวอร์ชั่นสุดท้าย

 1. เปิด OJAD ในเวอร์ชั่นภาษา X และปรับแต่งฟอนต์และขนาดของตัวอักษร หลังจากนั้นจึงดูหน้าเพจ OJAD ในเวอร์ชั่นภาษา X บนหน้าจอจริง (โดยพิจารณาขนาดหน้าจอที่มีจำกัด) และแปลแก้ไขอีกครั้ง
 2. เมื่อเปิดให้ใช้งาน ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ภาษา X เป็นภาษาแม่ ทดลองใช้งาน OJAD กับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น และโปรดรายการบัคหรือข้อผิดพลาดที่พบ เพื่อที่ทางทีมงานจะได้นำไปแก้ไขต่อไป

ดาวน์โหลดเครื่องมือสำหรับการแปล

วิธีใช้งานเครื่องมือสำหรับการแปล (youtube)

ไฟล์สำหรับสร้างฐานข้อมูลเสียงแบบขนาน

คลังข้อมูลคู่ขนานที่สร้างเสร็จแล้ว

ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> ภาษาอังกฤษ(ฉบับ20231023) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> ภาษาอินโดนีเซีย(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> ภาษาเกาหลี(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> ภาษาจีน(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> ภาษาเวียดนาม(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> ภาษาเยอรมัน(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> ภาษารัสเซีย(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> ภาษาไทย(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> ภาษาโปแลนด์(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> スペイン語(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> スウェーデン語(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> ポルトガル語(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> イタリア語(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด
ภาษาญี่ปุ่น(ฉบับ20231023) <--> フランス語(ฉบับ20231024) ดาวน์โหลด

ช้อควรระวัง : ในกรณีที่ระบบวันเดือนปีมีความแตกต่างกันระหว่าง 2 ภาษา เมื่องานแปลเสร็จสมบูรณ์แล้ว และ OJAD มีข้อมูลอัพเดทใหม่ในเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น จะปรากฏประโยคใหม่ที่ยังไม่ได้รับการแปล ในกรณีดังกล่าวจะแสดงประโยคใหม่นั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นบนหน้าเว็บไซต์ในภาษาท้องถิ่นนั้นๆ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการแปล

การแปล OJAD คือ การแปลประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้อยู่ใน OJAD เป็นภาษา X แต่ทว่าประโยคที่ใช้ภายในระบบ OJAD นั้น อาจจะแตกต่างไปจากประโยคภาษาญี่ปุ่นทั่วไป และมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ไม่คุ้นเคยปรากฏอยู่บ้าง

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คงจะคุ้นเคยกับสัญลักษณ์ดังกล่าว แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์โปรดศึกษาและดำเนินการแปลตามคำแนะนำด้านล่าง

จะมีสัญลักษณ์ %s ที่อาจจะไม่คุ้นเคย ปรากฏอยู่ในภาษาญี่ปุ่น

แสดงเวอร์ชั่นจริงของ OJAD ภาษาญี่ปุ่น
ตัวอย่างไฟล์เสียงทั้งหมดคือเสียงของ Masako Ueda (ผู้หญิง) และ Hiroki Kato (ผู้ชาย) นักพากย์เสียงมืออาชีพ
แสดงผลภายใน OJAD ภาษาญี่ปุ่น
ตัวอย่างเสียง %s และ %s เป็นเสียงของนักพากย์เสียงมืออาชีพ
แสดงผลภายใน OJAD ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างไฟล์เสียงทั้งหมดคือเสียงของ %s และ %s นักพากย์เสียงมืออาชีพ

%s คือ slot ชนิดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ประโยค 「私の年齢は□です」 มี slot □ กำกับอยู่ โดยในการใช้งานจริง □จะถูกแทนค่าเป็น 20, 30 หรืออื่นๆ สิ่งที่อยากให้ทุกท่านช่วยแปลก็คือ การแปลประโยคและสำนวนภาษาญี่ปุ่นต่างๆที่ใช้ภายใน OJAD เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น

นอกเหนือจากนี้ จะใช้สัญลักษณ์พิเศษดังที่ระบุไว้ด้านล่าง

สัญลักษณ์พิเศษหน้าที่
%4d เป็น slot ชนิดหนึ่ง เหมือนกับ%s
%02d เป็น slot ชนิดหนึ่ง เหมือนกับ%s
<br> หรือ <br/> ขึ้นบรรทัดใหม่
<em> abcdefg </em> แก้ไขและดัดแปลง abcdefg (เน้น)
<strong> abcdefg </strong> แก้ไชและดัดแปลง abcdefg
<span class=\"accent_plain\"> abcdefg </span> แก้ไชและดัดแปลง abcdefg
<span class=\"accent_top\"> abcdefg </span> แก้ไชและดัดแปลง abcdefg

ข้อควระวังในการใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น " (ฟันหนู) ให้พิมพ์ด้วย 「\"」ถึงจะแสดงผลได้ถูกต้อง ถ้าหากลบ「\」 ทิ้งไป จะทำให้ไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

หากต้องการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ระบบอาจจะสามารถแยกแยะได้ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อ ตรงนี้