• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Bổ sung giáo trình

Tìm từ OJAD theo giáo trình

OJAD có chức năng tìm kiếm theo giáo trình chẳng hạn như chọn một số giáo trình trong phần chức năng tìm từ của OJAD thì việc tìm từ sẽ được tiến hành dựa trên thông tin bài học của giáo trình đó. Giáo trình hiện có được lựa chọn theo hình thức đáp ứng nguyện vọng của giáo viên tiếng Nhật tuy nhiên vẫn chưa đầy đủ. Tương lai, nhóm dự án dự định sẽ bổ sung thêm các giáo trình khác nên rất mong nhận được sự cung cấp thông tin 1) Giáo viên tiếng Nhật có nguyên vọng đăng kí giáo trình và 2) Nhà xuất bản của giáo trình. Khi được cung cấp các thông tin như trên, nhóm dự án có thể tiến hành bổ sung giáo trình nhanh chóng. Trường hợp không nhận được thông tin sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Bổ sung giáo trình

Có 4 điều kiện cần thiết dưới đây.

 1. Được phép đăng thông tin danh sách từ vựng ở phần cuối của giáo trình tại OJAD. Phải được sự đồng ý chính thức của nhà xuất bản cũng như tác giả.
 2. Câu giải thích về giáo trình đó. Chẳng hạn thông tin về giáo trình "みんなの日本語" như bên dưới. Về mặt cơ bản, thông tin được đăng là thông tin có trên web của nhà xuất bản của giáo trình đó.
  http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/textbook:1
 3. Cung cấp đường dẫn nếu giáo trình đó có trang web. Chẳng hạn khi bấm vào hình giáo trình "みんなの日本語" sẽ dẫn tới trang web của giáo trình đó.
 4. Thông tin tương đương danh sách từ vựng ở phần cuối giáo trình. Được giải thích ở bên dưới.

Về thông tin danh sách từ

Nhóm dự án đã tổng hợp thông tin cần cung cấp thành excel ファイル. Bảng đầu tiên là thông tin được cung cấp, bảng thứ 2 là phần giải thích. OJAD đăng tải cả thông tin các từ xuất hiện trong bài nào của giáo trình. Nếu không có thông tin này sẽ không sử dụng được chức năng tìm từ nên hãy cung cấp đầy đủ cho nhóm dự án. Ngoài ra, ở phần thông tin từ loại nếu không thể làm theo phần chia từ loại trong file excel thì hãy liên lạc với nhóm dự án.

Liệu có thể chọn bất kì giáo trình nào?

Có rất nhiều loại giáo trình tiếng Nhật từ giáo trình được sử dụng phổ biến trên thế giới hoặc giáo trình được sử dụng ở một trường, một khu vực nào đó. Hiện tại, nhóm dự án có ý định phát triển cả những giáo trình được sử dụng chuyên biệt. Nếu quí vị thầy cô nào cần mở rộng phần ngôn điệu của giáo trình chuyên biệt đang sử dụng để giảng dạy thì hãy sử dụng OJAD.