• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Tilläggning av lärobok

OJAD ordsökning av lärobok

OJAD ordsökning använder flera läroböcker. För att göra det möjligt att utföra kapitelsökning, har vi gett ordsökning ett guide-liknande format. Vi har valt ut de läroböcker som bygger på önskemål från japanska språklärare. Emellertid är deras antal fortfarande otillräcklig. Vi avser att lägga till fler läroböcker i framtiden. För att vi ska göra det vill vi att 1) lärare begär att läroboken ska läggas till och att 2) förlag ger informationen listad nedan. Om vi har nedanstående information, kommer vi att kunna möta dessa önskemål snabbt. Om det inte finns, kan vi inte garantera detta.

Om att lägga till läroböcker

Följande 4 saker krävs.

 1. Tillstånd att lägga till lärobokens ordlistor till OJAD. Det behövs ett formellt beviljande av tillstånd från förlaget och författarna.
 2. Beskrivning av läroboken. Som exempel står beskrivningen för "Minna No Nihongo" nedan. Normalt erhålls information från utgivarens hemsida.
  http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/search/index/textbook:1
 3. Om det finns en webbsida för läroboken ange dess URL. Om du klickar på bilden för "Minna No Nihongo" kommer det att ta dig till hemsidan för läroboken.
 4. Ordlistor. Se förklaring nedan.

Om ordlistor

Informationen vi behöver få av dig anges i excel ファイル. På första sidan, står information som du måste ange och på den andra sidan står en förklaring. Utan detta kommer det inte vara möjligt att söka efter kapitel. När det gäller ordklasser, följ uppdelning som står beskriven i Excel-filen. Om du inte kan följa guiden i Excel-filen, vänligen kontakta oss.

Kan vilken lärobok som helst visas på OJAD?

När det gäller läroböcker i japanska så finns det allt från läroböcker som används över hela världen till de som endast används i en viss region eller till och med bara på en viss skola. För närvarande vill vi erbjuda den senare också. Om du har en originel lärobok och vill använda OJAD som en förlängning till den för prosodi-utbildning, uppmanar vi dig att använda OJAD.