• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Đề nghị hợp tác

Thông tin về phần đọc từ

Từ điển trọng âm tiếng Nhật online được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức về đào tạo ngữ âm tiếng Nhật. Từ điển bao gồm đầy đủ trọng âm và phần đọc mẫu của động từ, tính từ theo các thể sử dụng khác nhau. Đến thời điểm tháng 8 năm 2012 từ điển đã cập nhật khoảng 42,300 từ, và có phần đọc từ mẫu của cả giọng nam và nữ.

Phần đọc từ do phát thanh viên chuyên nghiệp đảm nhiệm. Khi thu âm sử dụng danh sách các từ có kèm theo dấu trọng âm, cả người đọc và người thu âm đều lưu ý kiểm tra cẩn thận từng từ. Hầu như các phần đọc từ mẫu đều chính xác về vị trí trọng âm. Tuy nhiên, cũng có một số phần đọc từ mẫu trọng âm không được nhận biết ở vị trí mong muốn (Xem ví dụ bên dưới). Mặt khác, cũng có một vài lỗi về phần cắt sóng âm tự động/bán tự động. Đối với phần đọc từ giọng nam, để hiển thị dấu trọng âm chính xác, chữ "す" thường bị vô thanh hóa sẽ được đọc bình thường. Đối với các phần âm thanh mẫu không thích hợp, nhóm dự án sẽ tiến hành thu âm lại.

やしくくなかったければ

Nhóm dự án không muốn cung cấp cho học viên những mẫu đọc khó sử dụng được trong giờ học. Vì thế để loại bỏ các mẫu đọc này cần phải tiến hành nghe toàn bộ và phản hồi lỗi lại.

Tổng cộng có khoảng 3,500 từ (12 thể sử dụng, 2 giọng đọc). Giả sử cứ 100 từ được coi một phần đọc thì tổng cộng cần phần nghe của 35 người. Dự án đang xây dựng hệ thống web có thể giúp kiểm tra và nghe một cách hiệu quả nhất đối với thao tác này. Vì thế, nhóm dự án đang tìm kiếm các cá nhân tình nguyện hỗ trợ dự án. Nếu tính mỗi từ mất 1 phút thì sẽ mất khoảng 2 tiếng thao tác.

Nhóm dự án đang hướng tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cho ngành giáo dục tiếng Nhật với chất lượng cao hơn nữa. Rất mong nhận được sự hợp tác hỗ trợ của các cá nhân có quan tâm đến dự án qua mail ở đây.

Đại diện dự án OJAD: GS. Minematsu Nobuaki (Đại học Tokyo)