• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Vill du vara med och hjälpa till att utveckla OJAD?

Om ljudinspelningar

Denna accent-ordlista har utvecklats som ett verktyg till att främja utbildning i japanskt uttal. Ordlistan täcker nu också ett antal ordböjningar(konjugat) tillsammans med ljudinspleningar av orden. I augusti 2012 fanns manliga och kvinnliga ljudinspleningar för 42300 olika ord inklusive böjningar.

Röstskådespelarna är professionella. Vi spelade in detta ljudexempel med hjälp av en ordlista där accentkärnans position gavs för varje ord. Vid inspelningen var både röstskådespelaren och ljudinspelaren noga med att få korrekt accent för att säkerställa högsta kvalitet för inspelningarna. Trotts detta så har några fall där accentkärnan inte upplevdes ligga i önskvärt läge upptäckts (exempel ges nedan). Dessutom fanns det några fall där automatisk segmentering av ljudinspelningarna inte utförde segmentetinspelningen med rätt gränser. Dessutom uttalas den manliga talaren 'u' som ett tonande vokal i vissa fall där det inte borde ha varit. Vi planerar att göra nya inspelningar för att korrigera.

やしくくなかったければ

Dessa exempel är inte passande till att användas i undervisningssyfte. För att få tag på sådana exempel krävs det att man lyssnar på alla exempel och rättar alla eventuella fel manuellt.

Totalt finns det 3500 ord (12 former, 2 talare). Om proverna är uppdelade i uppsättningar av 100, kommer det att krävas att 35 personer lyssnar på dem. Vi är i färd med att utveckla en webbmiljö för att lyssna på och inspektera inspelningarna. För detta söker vi volontärer som kan hjälpa oss i arbetet med att lokalisera sådana prover. Antag att ett ord (inklusive alla de konjugerade former) tar en minut, bör det kräva omkring två timmar för att fullborda inspektionen av en grupp.

Vårt mål är att fortsätta ha högsta möjliga kvalité. Om du är intresserad av att hjälpa oss med inspektion, hör av dig till här.

OJAD Projektledare: Nobuaki Minematsu (University of Tokyo)