• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

ขอความร่วมมือ

เกี่ยวกับตัวอย่างเสียง

พจนานุกรมการออกเสียงฉบับนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อสารสนเทศสำหรับการศึกษาเรียนรู้เรื่องเสียงพูดและการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีตัวอย่างไฟล์เสียงรองรับคำศัพท์ที่มีการออกเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการผันคำ ณ เดือนสิงหาคม 2012 มีจำนวนคำศัพท์ทั้งหมด 42,300 คำ ซึ่งออกเสียงโดยผู้ชาย 1 คน และ ผู้หญิง1 คน

ทั้งผู้ดูแลการอัดเสียงและนักพากย์เสียงมืออาชีพได้ดำเนินการอัดเสียงอย่างระมัดระวังที่สุด โดยใช้ต้นฉบับบทอ่านที่ระบุตำแหน่งของแกนพยางค์ในแต่ละคำ เพื่อให้สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และได้เสียงที่คุณภาพมากที่สุด ถึงกระนั้นก็มีบางส่วนที่ไม่ได้ระบุตำแหน่งของแกนพยางค์ (ดูตัวอย่างประกอบด้านล่าง) มีบางกรณีที่การตัดแบ่งตัวอย่างเสียงโดยอัตโนมัติอาจจะไม่ได้สามารถตัดแบ่งขอบเขตของเสียงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในกรณีของนักพายก์เสียงผู้ชาย มีการอ่านออกเสียง 「す」 ที่ผิดพลาดจากเสียงอโฆษะ (unvoiced) กลายเป็นเสียงโฆษะ (voiced) โดยทางทีมงามมีแผนที่จะอัดเสียงใหม่อีกครั้งเพื่อแก้ไขประเด็นเหล่านี้

やしくくなかったければ

ตัวอย่างเสียงเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับใช้ในการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฟังตัวอย่างเสียงทั้งหมดเพื่อคัดเอาตัวอย่างเสียงที่ไม่ดีเหล่านี้ออกไป

จากทั้งหมด 3,500 คำ (12 รูปแบบการผันคำ, 2 ผู้พูด) ถ้าหากแบ่งเป็นเซตละ 100 คำ จะต้องใช้ผู้ฟังทั้งหมด 35 คน เรากำลังพัฒนาระบบบนเว็บเพื่ออำนวยความสะดวกในการฟังและคัดเลือกตัวอย่างเสียง และกำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครในการคัดเลือกตัวอย่างเสียง โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง (1 คำ ใช้เวลา 1 นาที)

เรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้มีคุณภาพมากยิ่ง หากท่านมีความสนใจหรืออยากมีร่วมในการพัฒนาโปรดติดต่อ ตรงนี้

หัวหน้าโครงการ OJAD : Nobuaki Minematsu (มหาวิทยาลัยโตเกียว)