• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Sử dụng thử SUZUKI-KUN

Giới thiệu sơ lược về SUZUKI-KUN

Nhập văn bản vào phần Hỗ trợ đọc ngôn điệu SUZUKI-KUN (Gọi tắt là SUZUKI-KUN) thì sẽ, (1) Ước tính và hiển thị vị trí dấu trọng âm , (2) Ước tính và hiển thị kiểu cao độ khi đọc văn bản đó. Kiểu cao độ được mặc định là đọc mà không đặt tiêu điểm nhấn vào từ cố định nào. Do đó, không áp dụng được với các câu biểu thị sự ngạc nhiên, câu nghi vấn.

Để thực hiện thao tác bên dưới hãy mở trang "SUZUKI-KUN".

Lưu ý: Khuyến khích hiển thị hai cửa sổ riêng của trang "SUZUKI-KUN" và trang "Sử dụng thử chức năng tìm từ".

Các thao tác mong muốn người sử dụng dùng thử thực tế

 1. Hãy nhập câu 「今日は、いい天気だから出かけよう。」 vào hộp văn bản SUZUKI-KUN.
 2. Lựa chọn "Đường cao độ YAMA/ OKA" từ mục Kiểu cao độ. Xác nhận về "YAMA/OKA" ở trang Cách sử dụng SUZUKI-KUN. Hãy để nguyên trọng âm phía trên văn bản là "Dành cho học viên sơ cấp" và đừng thay đổi gì.
 3. Bấm chọn "Ước tính và hiển thị thông tin ngôn điệu".
 4. Trong phần kết quả, kiểu cao độ đơn giản dễ hình dung khi đọc câu 「今日は、いい天気だから出かけよう。」 sẽ được hiển thị.
 5. Khi bỏ dấu ngắt cụm từ " /" vào câu 「今日は、いい天気だから出かけよう。」 thành 「今日は、いい天気だから/出かけよう。」 thì kết quả hiển thị cũng được chia làm 2 cụm. Có thể thay đổi độ dài của cụm từ cho phù hợp với tốc độ nói, trình độ của học viên, độ dễ đọc.
 6. Hãy nhập văn bản dài hơn. Nhóm dự án sẽ cho thấy khuyết điểm của SUZUKI-KUN và phương pháp khắc phục.
  Nhập câu bên dưới vào (có thể copy và dán vào).
  「私は鈴木と申します。東京大学の学生です。スズキクンというプログラムを作りましたが、その後、中村君が改良してくれて、今のスズキクンが出来上がりました。このスズキクンは機械ですから、精度は100%ではありませんが、けっこう役に立つと思っています。普通の人にとって、アクセントやイントネーションのマークを付けることはやさしくないからです。少しぐらい間違いがあっても役に立つからいいと思う方、スズキクンと一緒に勉強しようと思う方、スズキクンと勝負しようと思う元気な学生さん、スズキクンを育ててもっと役に立つツールにしようと思う方たちの温かい支援をお願いします。」
 7. Phần kết quả có vấn đề là
  ① "私は" được đọc là "わたくしは" (sai cách đọc)
  ② "100%" thì được đọc là "いちゼロゼロ" (sai cách đọc)
  ③ "勉強しようと思う方" thì được đọc là "「べんきょうしようとおもうほう" (sai cách đọc)
  ④ "ふつうのひにとって" thì trọng âm thành "ふつうのひとにって" (sai trọng âm). Trường hợp phát hiện ra các lỗi sai tương tự xin hãy thông báo, nhóm dự án sẽ suy nghĩ cách khắc phục kịp thời. Tuy nhiên, do quá trình chỉnh sửa lập trình tốn thời gian nên sẽ cung cấp cách xử lý khả quan ở thời điểm hiện tại.
 8. Khi nhập văn bản chỉ cần lưu ý
  ① "私" nhập thành "わたし" (Nhập bằng Hiragana).
  ② "100%" thành "百パーセント" (Do các nhược điểm về đọc kí hiệu, con số nên chỉ định bằng Kanji hoặc Katakana ).
  ③ "方" thành "かた" (Nhập bằng Hiragana).
  ④Chọn phương pháp đơn giản có thể ở mục Trọng âm trên văn bản Kiểu cao độ .
  Tóm lại, Kiểu cao độ chọn "Đường cao độ YAMA/OKA (Dành cho học viên sơ cấp)" hoặc "Đường cao độ kết hợp trọng âm", Trọng âm trên văn bản chọn "Dành cho học viên sơ cấp" để giảm các thông tin về trọng âm. Do khi chọn kiểu "Dành cho học viên cao cấp" (đánh dấu tất cả các kiểu trọng âm) hoặc "Đường cao độ kết hợp trọng âm (dành cho học viên cao cấp)" thông tin về trọng âm sẽ tăng lên do đó có khả năng phát sinh nhiều lỗi sai nên cần tránh điều này.
 9. Mặt khác, để cho dễ đọc ,
  ⑤ Trường hợp du học sinh, nếu dài quá sẽ khó đọc nên nhập dấu "/".

  Kết quả của câu đã chỉnh sửa sẽ được hiển thị như bên dưới. Hãy copy và dán vào.
  "わたしは/鈴木と申します。東京大学の学生です。スズキクンという/プログラムを作りましたが、その後、中村君が/改良してくれて、今のスズキクンが/出来上がりました。このスズキクンは/機械ですから、精度は/百パーセントではありませんが、けっこう/役に立つと思っています。普通の人にとって、アクセントや/イントネーションのマークを付けることは/やさしくないからです。少しぐらい間違いがあっても/役に立つからいいと思うかた、スズキクンと一緒に/勉強しようと思うかた、スズキクンと勝負しようと思う/元気な学生さん、スズキクンを育てて/もっと役に立つツールにしよう/と思う方たちの/温かい支援をお願いします。"
 10. Chỉnh sửa như thế này sẽ giảm được sai sót. "ふつうのひとに" thì vẫn sai nhưng chỉ còn 1 lỗi sai. Mặt khác, đây là cách đọc dễ nghe, dễ hiểu đối với người nghe.

  Thành thật thì từ điển vẫn chưa hoàn thiện ở một số phần như câu hội thoại, khi thêm "お" hoặc danh từ ghép.
   「大隈貿易のグレと申します。お世話になっています。

  Tuy nhiên, các danh từ ghép thông thường hơn các từ "東京貿易,川崎出版,福岡大学,品川高校" vẫn được hiển thị chính xác.
 11. Khi đã chọn "Đường cao độ YAMA/OKA" ở mục "Kiểu cao độ" và thực hiện các thao tác bên trên rồi thì có thể kiểm tra sự khác nhau của kiểu cao độ được hiển thị khi chọn các mục "Đường cao độ kết hợp với trọng âm (Dành cho học viên cao cấp)" hay "Đường cao độ kết hợp với trọng âm (Dành cho học viên sơ cấp)". Tùy theo trình độ học viên, mục đích đào tạo mà lựa chọn các mục phù hợp.
 12. Mặc dù SUZUKI-KUN vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm nhưng rất hy vọng được các bạn học viên sử dụng trong việc luyện tập phát biểu, thuyết trình.