• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Używanie Suzuki-kun

Opis Suzuki-kun

Wprowadzając zdanie po japońsku do nauczyciela prozodii Suzuki-kun, zostaną oszacowane i wyświetlone: (1) pozycja jądra akcentuoraz (2) kontur dźwięku. Założeniem jest brak nacisku kładzionego na słowa. Rezultatem jest brak wsparcia dla pytań oraz zdań nacechowanych emocjonalnie, wyrażających np. zaskoczenie.

Proszę otworzyć stronę "Suzuki-kun" w celu wykonania poniższych zadań.

Zalecamy otwarcie strony "Suzuki-kun" w nowym oknie i pozostawienie tej strony ("Używanie ...") otwartej w tym oknie podczas wykonywania poniższych poleceń.

Ćwiczenia

 1. W polu tekstowym Suzuki-kun wprowadź "今日は、いい天気だから出かけよう。".
 2. Z listy Kontur Intonacyjny wybierz "Krzywa pokazująca przybliżony kontur intonacyjny". Aby uzyskać więcej informacji o funkcji "Przybliżony kontur intonacyjny" zobacz Jak korzystać z Suzuki-kun. Pozostaw listę Akcent Nad Tekstem na "Początkujący".
 3. Kliknij "Przewidywanie Prozodii"
 4. Rezultatem będzie kontur dźwięku dla zdania "今日は、いい天気だから出かけよう。".
 5. Wstawiając ukośnik w zdaniu "今日は、いい天気だから出かけよう。" w następujący sposób "今日は、いい天気だから/出かけよう。" spowoduje podzielenie zdania na dwie frazy. Możliwe jest dopasowanie długości fraz do umiejętności uczącego się.
 6. Wprowadź nieco dłuższe zdanie. Zaprezentowane zostaną słabości Suzuki-kun oraz zaproponowany zostanie sposób ich obejścia.
  Wprowadź zdania podane poniżej (można skorzystać z opcji kopiuj/wklej).
  "私は鈴木と申します。東京大学の学生です。スズキクンというプログラムを作りましたが、その後、中村君が改良してくれて、今のスズキクンが出来上がりました。このスズキクンは機械ですから、精度は100%ではありませんが、けっこう役に立つと思っています。普通の人にとって、アクセントやイントネーションのマークを付けることはやさしくないからです。少しぐらい間違いがあっても役に立つからいいと思う方、スズキクンと一緒に勉強しようと思う方、スズキクンと勝負しようと思う元気な学生さん、スズキクンを育ててもっと役に立つツールにしようと思う方たちの温かい支援をお願いします。"
 7. Jest kilka wyników nieporządanych
  1. "私は" to "わたくしは" (błędne odczytanie)
  2. "100%" to "いちゼロゼロ" (błędne odczytanie)
  3. "勉強しようと思う方" to "べんきょうしようとおもうほう" (błędne odczytanie)
  4. Akcent dla "ふつうのひにとって" to "ふつうのひとにって" (błędny akcent)
  W przypadku zauważenia tego typu błędów prosimy o poinformowanie nas o nich. Jednakże nie możemy zagwarantować szybkiej odpowiedzi i naprawienia problemu, proponujemy zatem następujące rozwiązanie.
 8. Spróbuj rozwiązać problem przez zmianę danych wejściowych.
  ① Zamień "私" na "わたし" (zapisane hiraganą).
  ② Zamień "100%" na "百パーセント" (system nie radzi sobie dobrze z cyframi arabskimi, zatem należy korzystać z kanji).
  ③ Zamień "方" na "かた" (zapisane hiraganą).
  ④ Zmień Kontur intonacyjny oraz Akcent Nad Tekstem na najprostsze możliwe metody.
  Innymi słowy, Kontur intonacyjny na "Kontur intonacyjny z uwzględnieniem akcentu (początkujący)" lub "Krzywa pokazująca kontur przybliżony" na Akcent Nad Tekstem (początkujący) w celu zmniejszenia ilości informacji o akcencie. Wybór "Kontur intonacyjny z uwzględnieniem akcentu (zaawansowany)" lub "Zaawansowany" (zaznacz wszystkie akcenty) powoduje zdecydowane zwiększenie informacji o akcencie, co może przyczynić się do zwiększenia liczby błędów.
 9. Biorąc pod uwagę trudność z czytaniem...
  ⑤ Dla uczących się języka, jest nieco za długie, żeby z łatwością przeczytać, więc należy dodac "/".

  Dokonując tych zmian, poprawione zdanie jest takie, jak poniżej. Skopiuj i wklej je.
  "わたしは/鈴木と申します。東京大学の学生です。スズキクンという/プログラムを作りましたが、その後、中村君が/改良してくれて、今のスズキクンが/出来上がりました。このスズキクンは/機械ですから、精度は/百パーセントではありませんが、けっこう/役に立つと思っています。普通の人にとって、アクセントや/イントネーションのマークを付けることは/やさしくないからです。少しぐらい間違いがあっても/役に立つからいいと思うかた、スズキクンと一緒に/勉強しようと思うかた、スズキクンと勝負しようと思う/元気な学生さん、スズキクンを育てて/もっと役に立つツールにしよう/と思う方たちの/温かい支援をお願いします。"
 10. Wprowadzając zmiany w ten sposób liczba błędów powinna się zmniejszyć. ("ふつうのひとに" jest wciąż niepoprawne, ale liczba błędów została zredukowana do jednego miejsca.) Ponadto, dla słuchacza powinno być zrozumiałe co mówca przekazuje, nawet przy popełnieniu tej pomyłki.

  System nie radzi sobie najlepiej z konwersacjami, słowami z prefiksem "お" oraz złożeniami.
  "大隈貿易のグレと申します。お世話になっています。"
  Pomimo tego, popularne złożenia, jak "東京貿易,川崎出版,福岡大学,品川高校" będą poprawne.
 11. Możliwe jest także użycie podglądu wydruku. Z listy Metoda Wyświetlania należy wybrać "Podgląd wydruku" a następnie kliknąć "Przewidywanie Prozodii". Wyniki zostaną wyświetlone w czerni i bieli, przystosowane do wydruku, który można użyć jako materiały rozdawane podczas zajęć.
 12. Powyższa operacja została wykonana z "Konturem intonacyjnym" ustawionym na "Krzywa ilustrująca przybliżony kontur akcentowy". Sugerujemy samodzielne sprawdzenie różnic między ustawieniami "Kontur intonacyjny z uwzględnieniem akcentu (początkujący)" oraz "Kontur intonacyjny z uwzględnieniem akcentu (zaawansowany)". Należy wybrać poziom zgodny z umiejętnościami oraz celem nauki akcentu.
 13. Mamy nadzieję, że Suzuki-kun znajdzie zastosowanie przy przygotowaniu prezentacji, jednak należy pamiętać, że nie jest on doskonały.