• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Testa Suzuki-kun

Översikt av Suzuki-kun

Om du skriver in en japansk mening till Suzuki-kun: Prosodilärare, (1) kommer accent-kärnans läge förutsägas och visas samt (2) tonhöjdskurvan för uppläsning av meningen kommer förutses och visas. Detta förutsätter att det inte ligger något starkt fokus på något ord. Suzuki-kun stöder inte frågameningar eller andra uttrycks / känslomässiga meningar som exempelvis förvåning.

För att genomföra nedanstående, öppna sidan "Suzuki-kun ".

Vi rekommenderar att du öppnar upp sidan "Suzuki-kun" i ett annat fönster och håller sidan "Testa ordsökning" öppen i det här fönstret samtidigt som du utför övningarna nedan.

Övningar

 1. I textrutan för Suzuki-kun, skriv in "今日は、いい天気だから出かけよう。".
 2. I listrutan Tonhöjdskontur välj alternativet "topp-dal kontur". För mer information om "topp-dal", se Hur man använder Suzuki-kun. Behåll Accent ovanför text på "Nybörjare".
 3. Tryck på "Prosodi-förutsägelse".
 4. Resultatet vid uppläsning bli en enkel tonhöjdskontur för "今日は、いい天気だから出かけよう。".
 5. Om man sätter ett snedstreck i meningen "今日は,いい天気だから出かけよう。", exempelvis: "今日は,いい天気だから/出かけよう。"kommer detta att bryta meningen i två fraser. Det är möjligt att manipulera frasers längd baserat på elevens nivå eller läsa-svårigheter.
 6. Prova med att ange en något längre mening. Här visar vi en av Suzuki-kuns svagheter och föreslår en väg runt detta problem.
  Skriv in meningarna som anges nedan. Det är okej att kopiera och klistra in dem.
  「私は鈴木と申します。東京大学の学生です。スズキクンというプログラムを作りましたが、その後、中村君が改良してくれて、今のスズキクンが出来上がりました。このスズキクンは機械ですから、精度は100%ではありませんが、けっこう役に立つと思っています。普通の人にとって、アクセントやイントネーションのマークを付けることはやさしくないからです。少しぐらい間違いがあっても役に立つからいいと思う方、スズキクンと一緒に勉強しようと思う方、スズキクンと勝負しようと思う元気な学生さん、スズキクンを育ててもっと役に立つツールにしようと思う方たちの温かい支援をお願いします。」
 7. Det finns några resultat som inte är önskvärda
  1: "私は" blir: "わたくしは" (läsfel)
  2: "100%" blir: "いちゼロゼロ" (läsfel)
  3: "勉強しようと思う方" blir: "べんきょうしようとおもうほう"(läsfel)
  4: tonvikten för" ふ つうのひ にとって" blir: "ふつうのひとにって"(uttalsfel)
  Om du får detta typ av fel, kontakta oss så kommer vi att ta itu med det. Vi kan däremot inte garantera snabb svarstid för åtgärdande av problemet, så vi skulle vilja föreslå följande för att hantera detta problem tillfälligt.
 8. Försök hitta en väg runt problemet genom att ändra vad du skriver in.
  ① Byt "私" till "わたし" (skriv i hiragana).
  ② Ändra "100%" till "百パーセント" (systemet fungerar inte bra med arabiska siffror så använd kanji stället).
  ③ Ändra 「方」till「かた」 (skriv i hiragana). Ändra i listrutorna Tonhöjdskontur och Accent ovanför text till ett så enkelt förfarande som möjligt.
  Det innebär att ställa Tonhöjdskontur till"Tonhöjdskontur med Accent (Nybörjare)" eller "topp-dal kontur" Accent ovanför text (Nybörjare) för att minska mängden av accentinformation . När du väljer "Pitch Contour med accent (advancerad)" eller "avancerad" (markera alla accenter) ökar accentinformationen, vilket i sin tur medverkar till att antalet misstag i accenten eventuellt ökar, så detta är bäst undvika...
 9. Angående lässvårigheter...
  5: För språkstuderande kommer det att vara en lite för långt, så för att det ska bli enklare att läsa, skriv in"/".

  Genom att göra så, kommer den modifierade meningen vara enligt nedan. Kopiera och klistra in nedanstående.
  「わたしは/鈴木と申します。東京大学の学生です。スズキクンという/プログラムを作りましたが、その後、中村君が/改良してくれて、今のスズキクンが/出来上がりました。このスズキクンは/機械ですから、精度は/百パーセントではありませんが、けっこう/役に立つと思っています。普通の人にとって、アクセントや/イントネーションのマークを付けることは/やさしくないからです。少しぐらい間違いがあっても/役に立つからいいと思うかた、スズキクンと一緒に/勉強しようと思うかた、スズキクンと勝負しようと思う/元気な学生さん、スズキクンを育てて/もっと役に立つツールにしよう/と思う方たちの/温かい支援をお願いします。」
 10. Genom att göra ändringar på detta sätt bör antalet misstag minskar. "ふつうのひとに" är fortfarande fel, men antalet fel reduceras till bara ett område. Dessutom bör det vara möjligt för lyssnaren att lätt förstå vad eleven säger även om detta misstag görs.

  Ytterliggare några exempel som inte fungerar som de ska är samtals-meningar, ord som föregås av "お", och sammansatta ord. Vanliga sammansatta substantiv som "東京貿易, 川崎出版, 福岡大学, 品川高校" fungerar korrekt.
 11. Det är även möjligt att visa utskriftsformat. Från listrutan Visa välj "Print-view" och klicka sedan på "Prosodi-förutsägelse". De kommer att visas i en utskriftsbar svartvit skärm som kan användas som undervisningsmaterial.
 12. Ovanstående gjordes med "Tonhöjdskontur" listrutan satt till "Topp-dal kontur ". Vi föreslår att du försöker ställa in detta till "Tonhöjdskontur med accent (Nybörjare)" och "Tonhöjdskontur med accent (avancerad)" och sedan se skillnaden mellan tonhöjdskonturerna för dig själv. Välj en nivå baserad på dina japanska språkkunskaper och vilket mål du har för ditt japanska uttal.
 13. Vi hoppas att du kan dra nytta av Suzuki-kun för presentationer eller andra ändamål, men ha i åtanke att Suzuki-kun har vissa svagheter.