• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

เริ่มใช้ สึซึกิคุง กันเถอะ

ภาพรวมของสึซึกิคุง

เมื่อพิมพ์ประโยคภาษาญี่ปุ่นตามชอบใจให้สึซึกิคุง ติวเตอร์ผู้สอนการออกเสียงอ่าน (จากนี้ไปจะเรียกสั้นๆว่า สึซึกิคุง) สิซึกิคุงจะแสดง (1)การคาดคะเนตำแหน่งของแกนพยางค์ (2)การคาดคะเนPitch Patternในการอ่านออกเสียงประโยคนั้นๆ สึซึกิคุงจะทำการคาดคะเน Pitch Pattern โดยไม่โฟกัสที่คำใดคำหนึ่งเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงไม่สามารถคาดคะเน Pitch Pattern ของประโยคคำถามหรือประโยคที่แสดงความตกใจได้

กรุณาเปิดไปที่เพจ「สึซึกิคุง」เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

ข้อควรระวัง: ขอแนะนำให้ท่านเปิดการใช้งาน Windows ไว้สองหน้าต่างสำหรับเพจ"ค้นหน้าคำศัพท์กันเถอะ"ที่ท่านกำลังใช้อยู่ และเพจ"สึซึกิคุง"

ขั้นตอนที่อยากจะให้ท่านได้ทดลองทำ

 1. กรุณาพิมพ์ว่า「今日は、いい天気だから出かけよう。」ลงในกล่องข้อความของสึซึกิคุง
 2. กรุณาเลือก "เส้นโค้งที่แสดงการออกเสียงแบบภูเขา เนินเขา เท่านั้น"ในหัวข้อPitch Pattern (แบบแผนของการลงเสียงสูงต่ำ) อนึ่ง ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ"山・丘"ได้ที่หน้าเพจวิธีใช้งาน สึซึกิคุง กรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเลือก "สำหรับผู้เรียนขั้นต้น"ในหัวช้อการอ่านออกเสียงข้อความ
 3. คลิ๊ก "แสดงผลและคาดคะเนข้อมูลการอ่านออกเสียง".
 4. ผลที่ได้ก็คือ Pitch Pattern อย่างง่ายๆที่แปลงให้เป็นภาพได้ในการอ่านออกเสียงประโยค"今日は、いい天気だから出かけよう"
 5. เมื่อใส่เครื่องหมาย「/」ในประโยคเช่น「今日は、いい天気だから出かけよう。」ให้เป็น 「今日は、いい天気だから/出かけよう。」ประโยคจะตัดแบ่งเป็นสองวรรคตอน ท่านสามารถปรับความสั้นยาวของวรรคตอนเช่นนี้เพื่อให้ประโยคอ่านง่ายขึ้น และยังสามารถปรับให้เข้ากับระดับของผู้เรียนและความเร็วของเนื้อหาได้อีกด้วย
 6. มาลองใส่ประโยคที่ยาวขึ้นอีกหน่อยกันเดีกว่า ตรงนี้เราจะแสดงให้เห็นข้อบกพร่องของสึซึกิคุงอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งเสนอวิธีการแก้ไข
  โปรดพิมพ์ประโยคด้านล่าง (หรือใช้วีธี copy & paste)
  "私は鈴木と申します。東京大学の学生です。スズキクンというプログラムを作りましたが、その後、中村君が改良してくれて、今のスズキクンが出来上がりました。このスズキクンは機械ですから、精度は100%ではありませんが、けっこう役に立つと思っています。普通の人にとって、アクセントやイントネーションのマークを付けることはやさしくないからです。少しぐらい間違いがあっても役に立つからいいと思う方、スズキクンと一緒に勉強しようと思う方、スズキクンと勝負しようと思う元気な学生さん、スズキクンを育ててもっと役に立つツールにしようと思う方たちの温かい支援をお願いします。"
 7. ะผลการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดคือ
  ①"私は"กลายเป็น"わたくしは"(ข้อผิดพลาดในการอ่าน)
  ②"100%"กลายเป็น"いちゼロゼロ"(ข้อผิดพลาดในการอ่าน)
  ③"勉強しようと思う方"กลายเป็น"べんきょうしようとおもうほう"(ข้อผิดพลาดในการอ่าน)
  ④การออกเสียง"ふつうのひにとって"กลายเป็น"ふつうのひとにって"(ข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียง)
 8. หากลองดูที่ข้อมูลคำที่ใส่ลงไปแล้ว จะเห็นได้ว่า
  ①เปลี่ยนจาก"私"เป็น"わたし"(ใช้ตัวอักษรฮิระงะนะในการกำหนดข้อมูล)
  ②เปลี่ยนจาก"100%"เป็น"百パーセント"(ใช้คันจิหรือตัวอักษรคะตะคะนะในการกำหนดข้อมูล เพราะระบบยังอ่านตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆได้ไม่ดีนัก)
  ③เปลี่ยนจาก"方"เป็น""かた"(ใช้ตัวอักษรฮิระงะนะในการกำหนดข้อมูล)
  ④พยายามเลือกวิธีการที่ง่ายและไม่ซับซ้อนให้มากที่สุดในการเลือกPitch Patternและการออกเสียง
  โดยสรุปก็คือ ให้เลือกPitch Patternแบบ"เส้นโค้งแสดงการออกเสียง (สำหรับผู้เรียนชั้นต้น)" หรือ "เส้นโค้งแสดงการออกเสียงแบบภูเขา เนินเขาเท่านั้น" ในการเลือกการอ่่านออกเสียงตำราเรียนก็ให้เลือก"สำหรับผู้เรียนชั้นต้น"เพื่อลดปริมาณข้อมูลที่จะแสดงหน้าจอให้น้อยลง การเลือก"เส้นโค้งแสดงการออกเสียง (สำหรับผู้เรียนชั้นสูง)"หรือการเลือกให้ระบบใส่เครื่องหมายแสดงการออกเสียงอย่างละเอียดทุกคำสำหรับผู้เรียนชั้นสูง จะทำให้ปริมาณข้อมูลที่แสดงหน้าจอเพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็อาจเพิ่มความผิดพลาดของข้อมูลมากขึ้นด้วยจึงควรหลีกเลี่ยง
 9. นอกจากนี้ หากอยากจะให้อ่านง่ายขึ้น
  ⑤เช่นในกรณีของนักศึกษาต่างชาติที่มักจะอ่านได้ลำบากถ้าข้อความยาวเกินไป ก็ควรลองใส่เครื่องหมาย"/"ดู

  เมื่อใส่เครื่องหมาย"/"แล้ว ประโยคก็จะได้รับการแก้ไขดังที่จะได้เห็นต่อไปนี้ ขอให้ท่านลอง copy & paste จ้อความต่อไปนี้ดู
  "わたしは/鈴木と申します。東京大学の学生です。スズキクンという/プログラムを作りましたが、その後、中村君が/改良してくれて、今のスズキクンが/出来上がりました。このスズキクンは/機械ですから、精度は/百パーセントではありませんが、けっこう/役に立つと思っています。普通の人にとって、アクセントや/イントネーションのマークを付けることは/やさしくないからです。少しぐらい間違いがあっても/役に立つからいいと思うかた、スズキクンと一緒に/勉強しようと思うかた、スズキクンと勝負しようと思う/元気な学生さん、スズキクンを育てて/もっと役に立つツールにしよう/と思う方たちの/温かい支援をお願いします。"
 10. เมื่อแก้ไขดังนี้ความผิดพลาดก็น้อยลงไป (การอ่านวลี"ふつうのひとに"ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น แต่ในกรณีนี้ก็พบข้อผิดพลาดเพียงที่เดียว) นอกจากนั้นการอ่านแบบนี้ยังทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย

  อันที่จริง ผมก็ไม่ค่อยถนัดในการอ่านคำนามประสมหรือคำที่มี"お"นำหน้าเแบบนี้เท่าใดนัก
  "大隈貿易のグレと申します。お世話になっています。"

  อย่างไรก็ดี ผมก็ยังสามารถอ่านคำนามประสมทั่วไปได้ถูกต้องมากกว่าคำนามประสมแบบ"東京貿易,川崎出版,福岡大学,品川高校"
 11. ท่านสามารถเลือกให้แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้ดังนี้ เลือก "ตัวอย่างก่อนพิมพ์"จากหัวข้อวีธีแสดงผลแล้วคลิ๊กที่"แสดงผลและคาดคะเนข้อมูลการออกเสียง" ข้อมูลหน้าจอจะแสดงผลในรูปแบบชาวดำเพื่อให้เหมาะกับการจัดพิมพ์เอกสารเพื่อใช้แจกต่อไป
 12. ท่านได้ทำการค้นหาข้อมูลข้างต้นนี้จาก"เส้นโค้งแสดงการออกเสียงแบบภูเขา เนินเขา"ในหัวข้อ Pitch Patternแล้ว ท่านสามารถเลือกให้ระบบแสดง Pitch Pattern ได้สองประเภทคือ "เส้นโค้งแสดงการออกเสียง (สำหรับผู้เรียนชั้นต้น)" และ "เส้นโค้งแสดงการออกเสียง (สำหรับผู้เรียนชั้นสูง)" ขอให้ท่านเลือกใช้แต่ละประเภทได้ตามความเหมาะสมของระดับและวัตถุประสงค์ของผู้เรียน
 13. คณะผู้จัดทำหวังว่าท่านจะใช้ประโยชน์จากสึซึกิคุงในการรายงานหน้าชั้นเรียนหรือในการพูดสุนทรพจน์ได้ โดยคำนึงถึงข้อบกพร่องของสึซึกิคุงด้วย