• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Giới thiệu 4 tính năng OJAD

Giới thiệu sơ lược về OJAD

OJAD là từ điển trọng âm tiếng Nhật online dành cho giáo viên, học viên tiếng Nhật. OJAD sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc học tập trọng âm tiếng Nhật thông qua 4 tính năng Tìm từTìm cấu trúc sau động từGiáo trình tùy thíchHỗ trợ đọc ngôn điệu SUZUKI-KUN .

Trang này giới thiệu 4 tính năng của OJAD. Sau khi hiểu rõ được 4 tính năng của OJAD hãy sử dụng thử OJAD tại trang Sử dụng thử OJAD.

4 tính năng

Giải thích sơ lược về các tính năng.

Tìm từ
Có thể tra được trọng âm các thể sử dụng của động từ, tính từ của một số giáo trình tiếng Nhật tiêu biểu. Ngoài ra, còn có thể tìm kiếm, tra được từ theo từng bài học của mỗi giáo trình. Hơn nữa, có thể nghe và download phần đọc từ.
Tìm cấu trúc sau động từ
Có thể tra trọng âm của rất nhiều cấu trúc theo sau động từ không tìm được trong phần tìm từ. Thậm chí có thể tra được sự biến đổi vị trí trọng âm của các cấu trúc theo sau động từ chẳng hạn như từ "つくりたがらない".
Giáo trình tùy thích
Nhập đoạn văn bản tiếng Nhật tùy ý (văn bản tự viết hoặc copy từ các trang web), các động từ, tính từ sẽ được trích xuất ra cùng với phần hiển thị trọng âm của các thể sử dụng của động từ, tính từ đó . Do đó, có thể kiểm tra được trọng âm của các động từ, tính từ trong câu và của các thể sử dụng.
Hỗ trợ đọc ngôn điệu SUZUKI-KUN
Nhập văn bản tiếng Nhật tùy ý, (1) Ước tính và hiển thị được vị trí của dấu trọng âm (2) Ước tính và hiển thị kiểu cao độ khi đọc văn bản. Kiểu cao độ được hiển thị được mặc định là không đặt tiêu điểm nhấn vào từ cố định nào. Do đó, không áp dụng được cho các câu có biểu thị sự ngạc nhiên.

Đọc các phần link dưới đây để tìm hiểu chi tiết của từng tính năng.