• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Introduktion av OJAD:s
4 funktioner

Översikt av OJAD

OJAD är ett online-lexikon för japanska språkstuderande och lärare. Tanken är att underlätta undervisning av japanskt uttal med hjälp av fyra verktyg: Ordsökning, Suffix-sökning, Textsökning och Suzuki-kun: prosodilärare,

På denna sida presenterar vi de fyra funktionerna i OJAD. Efter att ha fått en grundläggande förståelse för dessa fyra funktioner, prova att använda dem genom att gå igenom sidan Testa OJAD.

4 funktioner

En kort förklaring av varje funktion ges nedan.

Ordsökning
Du kan leta upp konjugerade ords accent typ (c:a 10 typer) som förekommer i en mängd olika japanska läroböcker. Du kan slå upp ett ord eller se vart i boken ordet först förekommer. Med denna funktion är det också möjligt att lyssna på och ladda ner ljudexempel.
Suffix-sökning
För de ord som inte täcks av ordsökning kan du söka efter accent typ av verb-suffix. Med denna funktion är det möjligt att se hur accenten förändras när man lägger till ett verb suffix såsom uttryck som "つくりたがらない".
Textsökning
Med Text sökning är det möjligt att skriva in en japansk mening på egen hand eller som du tog från en annan källa, som exempelvis en webbsida och bestämma accent typer av alla ord med böjningar i meningen. Alla ord med böjningar kommer att visas i meningen och accent typer av böjda former som anges i meningen kommer att visas för dessa ord. Det är möjligt att slå upp accenttypen för ett böjt ord eller för att kontrollera ord med böjningar som förekommer i meningen.
Suzuki-kun: prosodilärare
Genom att skriva in en mening i textrutan kommer (1) accentkärnans läge att förutsägas och visas, och (2) tonhöjdskonturen vid uppläsning för den meningen kommer förutspås och visas. För den förväntade tonhjdskonturer antas det att ett starkt fokus (betoning) inte kommer att placeras på ett visst ord. Uttryck som förvåning kan inte hanteras.

För en mer detaljerad förklaring av de funktioner som anges ovan, klicka på länken för motsvarande funktion i tabellen nedan.