• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Trình duyệt sử dụng

Để nghe âm thanh

OJAD tập hợp hơn 80,000 phần đọc từ mẫu. Có thể nghe phần đọc từ mẫu bằng cách bấm vào nút male/female. Bên cạnh đó, có thể nghe theo đơn vị từ (từ sử dụng), đơn vị hàng, đơn vị cột và đơn vị trang. Bấm vào để nghe đọc từ, bấm + Shift để download file đọc (MP3). Phần nghe đọc từ được sử dụng tag Audio của HTML5. Có thể xảy ra hiện tượng không nghe được phần đọc do trình duyệt Web không sử dụng được chức năng này. Khuyến khích sử dụng trình duyệt Web có chức năng tag Audio. Trường hợp không nghe được phần đọc từ vẫn có thể download phần đọc về được.

Hiển thị trình duyệt Web hỗ trợ tag audio bên dưới.

Windows
Internet ExplorerTrên phiên bản 9 (Internet Explorer 8 được xử lý riêng biệt nên có thể nghe âm thanh được. Tuy nhiên, không sử dụng được chức năng nghe tổng quát theo đơn vị hàng, cột, trang.)
FirefoxTrên phiên bản 3.6
ChromeTrên phiên bản 3
OperaTrên phiên bản 10.5
Mac OS
SafariTrên phiên bản 4
FirefoxTrên phiên bản 3.6
ChromeTrên phiên bản 5

Ngoài các trình duyệt web trên, hãy liên hệ với quản trị viên máy tính tại các cơ quan trực thuộc để biết có chức năng tag audio không.

Lưu ý: Khi sử dụng trình duyệt của các thiết bị iOS hoặc Android để truy cập OJAD có xảy ra một số vấn đề khi đọc theo hàng, theo cột, theo trang (chức năng mở nghe tổng quát). Vì thế, hãy sử dụng các trình duyệt máy tính (Windows hay Mac) cho những chức năng này.