• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Prosodilärare
Suzuki-kun

Detta kommer att visa en tonhöjdskontur som tar hänsyn till förändringar i accenten för texten som skrevs in. Med ",、.。,.?!?!::", "//" och radbrytningar det är möjligt för dig att dela upp texten i fraser. Med symbolerna "。..?!?!" och radbrytning kan du avsluta meningar. När meningen avslutas kommer även frasen att avslutas. Detta fungerar även för frågemeningar. Till skillnad från OJAD lärobok-version görs analysen av morfologi och förutsägelse av frasuppdelningar och accent-kärnor av automatiska tekniker för talbehandling, så resultatet är inte 100% korrekt. Men vi uppmanar dig ändå att använda detta för dina japanska språkstudier.

Detaljerna för uppläsningsfunktionen kan ses här. Se nedanstående anmärkningar.
Det bör noteras att denna funktion använder forskningsresultat från KDD forksningslaboratorium.

Anmärkningar angående textuppläsning

Inställningarna för uppläsningsfunktionen "Tonhöjdskontur" och "Uttal över text" kan bara användas om båda är inställda på avancerad eller nybörjare. Om båda är inställningarna är inställda på Nybörjare & Nybörjare, kommer den givna texten läsas på samma sätt som för inställningar Avancerade & Advanced. OJAD stöder inte avläsningen av prosodiska mönster på nivå Nybörjare & Nybörjare. Ändringar som görs med hjälp av tonhöjdsredigeraren kommer också bara att återspeglas om inställningarna är både Advanced & Avancerad.

Längden på paus för kommatecken och perioder och "/" symboler är alla olika. "/"symbol har en kortare paus än perioder och kommatecken.

OJAD förbjuder strikt användningen av ljud som genereras av Suzuki-kun för att läsa programvara, hemsidor, eller annan teknik än OJAD eller att en webbplats indirekt använder Suzuki-kuns uppläsningsfunktion. Inspelning av ljud som genereras av Suzuki-kun i en dator eller annan maskin för forskningsändamål eller språkstudier förfaller inte under dessa förbjudna handlingar.