• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Nauczyciel Prozodii
Suzuki-kun

Wyświetli kontur dźwięku zmian akcentowania dla podanego zdania. Przy pomocy znaków ",、.。,.?!?!::" "//" oraz nowej linii możliwe jest zakończenie zdań oraz wprowadzenie przerw w frazach. Koniec zdania zawsze jest końcem frazy. Działa to również dla zdań pytających. W odróżnieniu od OJAD dla podręczników, analiza morfologiczna oraz oszacowanie akcentów jest dokonywane przez automatyczne metody przetwarzania mowy, co nie gwarantuje 100% dokładności. Jednakże, wciąż zalecamy używania systemu podczas nauki języka japońskiego.

読み上げ機能の詳細はadresem及び,下記の注意事項をご覧下さい。
なおこの機能は, KDDI 研究所の研究成果を用いています。

テキスト読み上げに関する注意事項

読み上げ機能は,「ピッチパターン」及び「テキスト上のアクセント」が上級&上級,あるいは,初級&初級の時のみご利用戴けますが,初級&初級で呈示される音声は上級&上級での音声です。初級&初級での韻律パターンに添った読み上げはサポートしておりません。ピッチエディタによる修正が読み上げに反映されるのも,上級&上級の時のみです。

なお,句点,読点,/記号では,ポーズ長が異なります。/記号は,句点,読点より短いポーズとなっています。

スズキクンを喋らせることで得られた音声データを,OJAD 以外のサービス,機器,ソフトウェアに直接組み込んだり,OJAD 以外の web サービス等がスズキクンの発声機能を間接的に利用するなどの行為を禁止します。なお,利用者が日本語の学習や研究のために音声データを機器に録音する行為は,本禁止事項「機器に直接組み込むこと」には含まれません。