• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Sử dụng thử OJAD

Giới thiệu về OJAD

OJAD là từ điển trọng âm tiếng Nhật online. Với 4 tính năng: a) Tìm từ, b) Tìm cấu trúc sau động từ c) Giáo trình tùy thích d) Hỗ trợ đọc ngôn điệu SUZUKI-KUN, OJAD là trợ thủ đắc lực của các học viên tiếng Nhật. Thông tin chi tiết được giải thích trong phần "Giới thiệu 4 tính năng OJAD". Nếu chưa đọc qua thì xin hãy đọc ở ở đây. Trang này sẽ dùng ví dụ minh họa để giải thích kĩ hơn về 3 tính năng a), b), d).