• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Jak korzystać z OJAD

O OJAD

OJAD to internetowy słownik dla nauczycieli i uczniów języka japońskiego. Zawiera cztery funkcje zaprojektowane do pomocy w przyswajaniu języka japońskiego: a) wyszukiwanie słów, b) wyszukiwanie sufiksowe, c) wyszukiwanie tekstowe, d) nauczyciela prozodii Suzuki-kun. Są one wyjaśnione w "Wprowadzeniu do 4 funkcji OJAD". Zalecamy zapoznanie się z nimi pod adresem. Na tej stronie podane zostaną bardziej szczegółowe zastosowania funkcji a), b) i c), wraz z przykładami.