• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Giáo trình tùy thích


Tiến hành phân tích hình vị của văn bản được nhập vào, sau đó hiển thị trọng âm và một số thể sử dụng của các từ (động từ, tính từ) xuất hiện trong văn bản đó. Sau khi phân tích, các từ sẽ được phân loại bằng các màu khác nhau. Khi di chuyển chuột lên trên các từ, thông tin liên quan đến từ đó sẽ được hiển thị trong cửa sổ popup. Khác với phiên bản hướng dẫn giáo trình OJAD, do sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên một cách tự động nên độ chính xác không phải là 100%. Tuy nhiên, rất mong sẽ giúp ích trong việc học tiếng Nhật của người sử dụng.


Nhập đoạn văn muốn phân tích (trong 1500 chữ) vào đây (Mất khoảng vài giây ~ vài chục giây để phân tích)