• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Textsökning


Med denna funktion genomförs morfologisk analys av texten och flera konjugerade mönster tillsammans med sina accenter visas för alla böjda ord (verb, i-adjektiv, och na-adjektiv). Efter analys delas dessa ord in i grupper baserat på deras typ. Genom att hålla musen över ett visst ord, kommer information som rör det ordet visas. Till skillnad från OJAD läroboksguide-version, är resultatet automatiskt analyserat med hjälp av naturligt språk och är därför inte 100% korrekt. Trots det hoppas vi att du kommer att kunna använda dig av denna funktion.


Skrin in upp till 1500 ord i textrutan. Sökningen tar några sekunder.