• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Wyszukiwanie Tekstowe


Funkcja ta przeprowadza analizę morfologiczną wprowadzonego tekstu i kilka wzorców wraz z akcentami jest wyświetlanych dla wszystkich odmienianych słów (czasowniki, i-przymiotniki oraz na-przymiotniki). Po analizie, słowa te są dzielone na grupy w zależności od ich typu. Umieszczając kursor myszy nad wybranym słowem, zostaną wyświetlone informacje na jego temat. W przeciwieństwie do OJAD dla podręczników, ponieważ stosowana jest automatyczna analiza języka naturalnego, wyniki mogą nie być w 100% dokładne. Pomimo tego mamy nadzieję, że funkcja będzie przydatna do nauki języka.


Proszę wpisać tekst do analizy (do 1500 słów). Analiza może potrwać od kilku do kilkunastu sekund.