• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

OJAD demo

För de som använder PC, högerklicka på länken nedan och välj "Öppna i nytt fönster ".

1.Ordsöking demo

1-1: Exempel på inmatning av ett substantiv

Skriv in "筆箱,鉛筆,ナイフ,はさみ,コンパス,定規,分度器,消しゴム"

1-2: Exempel på inmatning av verb

Skriv in "遊ぶ,重なる,返す,相次ぐ,歩く,怪我する,集まる,慈しむ"

1-3: Exempel på inmatning av en i-adjektiv och na-adjektiv

Skriv in "明るい,嬉しい,巨大な,元気な"

1-4: Flexibel sökning

Ordsökning söker igenom OJADs databas efter ord (i kanji) och deras konjugerade former (former i hiragana inklusive jisho(dictionary) form). Alla ord och deras konjugerade former som finns i databasen kan ses här.

Pröva att söka med "書く".

Pröva att söka med "かけば".

Pröva att söka med "書けば".Sökningen kan troligtvis inte genomföras.

Om det inte finns några matchningar till sökningen utförs "flexibel" sökning genom att söka enbart på kanji som ingår i de sökta orden.

1-5 Sök efter nya ord som förekommer i ett visst kapitel av en lärobok.

Skriv in kapitel 16 till kapitel 16 av "Minna No Nihongo"

1-6 Sök efter adjektiv som förekommer i en viss lärobok.

Skriv in ett i-adjektiv för "Minna No Nihongo"

1-7 Sök efter substantiv med inledningsvis höga accenter i en viss lärobok.

Skriv in substantiv och inledningsvis hög accent med läroboken att till "Minna No Nihongo".

1-8 Sök efter substantiv med 3 moror som förekommer i en viss lärobok.

Välj "substantiv" och "3 moror" och sätt läroboken till "Minna No Nihongo".

1-9 Sök efter verb som förekommer i en viss lärobok och är på nivå 4 för gamla JLPT.

Välj inställningarna "verb" och "nivå 4" och ställ in läroboken till "Minna No Nihongo ".

1-10: Lägg till "~ta form" för verb på nybörjarnivå.

Alla verb som visas i kapitel 18 och 19 från "Minna No Nihongo" kommer att läsas upp. "nakatta form", "ba form", "kausativ form", "passiv form", "imperativ form", "potential form", "volitional form" har inte boken gått igenom ännu, så att de kommer inte att visas. De kommer att visas i ordningen: "masu form", "jisho(dictionary) form", "te form", "ta form", "nai form".

2. Suffix-sökning demo

3. Textsökning demo

4. Suzuki-kun demo