• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Demonstracja OJAD

Jeśli korzystasz z komputera PC, kliknij prawym przyciskiem myszy poniższy link i wybierz opcję "Otwórz w nowym oknie".

1. Demonstracja Wyszukiwania Słów

1-1. Przykład wprowadzania rzeczownika.

Wprowadź "筆箱,鉛筆,ナイフ,はさみ,コンパス,定規,分度器,消しゴム"

1-2. Przykład wprowadzania czasownika

Wprowadź "遊ぶ,重なる,返す,相次ぐ,歩く,怪我する,集まる,慈しむ"

1-3. Przykład wprowadzania i-przymiotnika i na-przymiotnika

Wprowadź "明るい,嬉しい,巨大な,元気な"

1-4. Elastyczne wyszukiwanie

Wyszukiwanie tekstowe przeszuka wszystkie wpisy (w kanji) i ich odmienione formy (zapisane hiraganą razem z formą słownikową). Wszystkie wpisy i ich odmienione formy dodane do bazy danych można przejrzeć pod adresem.

Spróbuj wyszukać z "書く".

Spróbuj wyszukać z "かけば".

Spróbuj wyszukać z "書けば".Nie można ukończyć wyszukiwania.

Jeśli nie istnieje wpis pasujący do podanych wartości, przeprowadzone jest wyszukiwanie "elastyczne". Polega ono na wypisaniu słów, które zawierają znaki kanji z zapytania.

1-5. Wyszukaj nowych słów, które pojawiają się w określonym rozdziale podręcznika.

Wprowadź Rozdział 16 do Rozdział 16 z "Minna No Nihongo"

1-6. Wyszukaj przymiotników pojawiających się w określonym podręczniku.

Wprowadź i-przymiotniki z "Minna No Nihongo"

1-7. Wyszukaj rzeczowników z opadającym akcentem w określonym podręczniku.

Wprowadź rzeczownik o opadającym akcencie z "Minna No Nihongo"

1-8. Wyszukaj rzeczowników o długości 3 mor w określonym podręczniku.

Wprowadź rzeczownik o 3 morach z "Minna No Nihongo"

1-9. Wyszukaj czasowników w określonym podręczniku, które są poziomu 4 w starym JLPT.

Wybierz czasownik oraz poziom 4 z "Minna No Nihongo"

1-10:初級クラスで動詞の「た形」アクセントを導入する。

「みんなの日本語」の18〜19課に出てくる動詞を全て取り上げるが,「なかった形」「ば形」「使役形」「受身形」「命令形」「可能形」「う形」は未習なので見せない。また,活用の順番は「ます形」「辞書形」「て形」「た形」「ない形」の順に並べる。

2. Demonstracja Wyszukiwania Sufiksowego

3. Demonstracja Wyszukiwania Tekstowego

4. Demonstracja Suzuki-kun

4-1. Demonstracja pokazująca różnice między Zaawansowanym (uwzględniającym akcent), Początkującym (uwzględniającym akcent) oraz Przybliżonym widokiem konturu intonacyjnego dla prostych zdań.

Ton: Zaawansowany, Akcent: Zaawansowany

Ton: Początkujący, Akcent: Początkujący

Ton: XXX, Akcent: Początkujący

4-2:サンプル文章

Przykładowy tekst bez przerw w frazach

Przykładowy tekst z przerwami w frazach

EJHIB2015 講習会用サンプル

4-3:テキスト読み上げについての詳細

テキスト読み上げについての詳細